Over GvGroningen

NIEUWS! Stichting GvGroningen is vanaf 27 mei 2014 opgeheven

Stichting GvGroningen houdt zich bezig met communicatie en internet voor kerkelijke gemeenten in Groningen, Hoogkerk en Haren.
De stichting beheert hiervoor een website met informatie over deze gemeenten. En zij verzorgt wekelijks de uitzending van een kerkdienst via internet.
Stichting GvGroningen is opgericht om te ondersteunen bij de internetcommunicatie van kerkelijke gemeenten in Groningen, Hoogkerk en Haren.

 

Doelstelling
Dit doen we op drie manieren:
1. Het onderhouden van een website met informatie voor gemeenteleden.
2. Het uitzenden van wekelijkse internetkerkdiensten vanuit deze gemeenten.

 

Geschiedenis
In oktober 1998 werd een commissie opgericht die zich bezig moest gaan houden met een website voor de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Groningen, Hoogkerk en Haren. De commissie is begonnen met het ontwikkelen een eerste website: www.gvgroningen.nl. De commissie kreeg hierdoor al gauw de naam ‘commissie GVGroningen’.

Op de eerste website werd informatie gegeven over de verschillende gemeenten. In het begin alleen de tijd en plaats van de kerkdiensten en belangrijke adressen. Later werd deze informatie steeds verder uitgebreid, o.a. met preken, artikelen en een discussieforum.

Op 20 juni 1999 werd door GvGroningen de eerste internetkerkdienst uitgezonden. In de verschillende media werd er veel aandacht aan besteedt en de dienst trok maar liefst 1279 bezoekers. De vele positieve reacties waren een sterke stimulans om hiermee door te gaan.

Na het werven van de noodzakelijke fondsen werd in juni 2000 een start gemaakt met de wekelijkse uitzending van kerkdiensten op www.internetkerkdienst.nl. De werkgroep internetkerkdiensten werd in het leven geroepen om de opname en uitzending van deze internetkerkdiensten te verzorgen.

In de loop der jaren breidden de activiteiten van de commissie zich steeds verder uit. Het werd daarom nodig dat de commissie een duidelijke rechtsvorm kreeg. Dit gebeurde op 11 mei 2001 met de oprichting van stichting GvGroningen.

Nadat de reportagewagen van de Luisterpost op 5 oktober 2013 is verongelukt hebben we verder nagedacht over de voortzetting van de werkzaamheden. Die werkzaamheden hadden alleen nog maar betrekking op de website van de internetkerkdiensten. Aangezien het een poos zou duren voordat er een nieuwe reportagewagen zou zijn hebben we als bestuur en werkgroep besloten om de werkzaamheden daarvoor te staken. Waarbij ook de stichting overbodig werd. De stichting is per 27 mei 2014 opgheven.

 

Werkgroepen
Aan het hoofd van de stichting staat het dagelijks bestuur. Dit bestuur bestaat geeft algemene leiding aan de stichting. Naast een voorzitter en secretaris wordt het bestuur gevormd door de coordinators van de verschillende werkgroepen.

Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door de raad van advies. De leden zijn mensen met ervaring op het gebied van bestuur en internet. Zij worden gekozen door de kerken waarmee de stichting samenwerkt.

Voor elke website van GvGroningen is er een aparte werkgroep. Voor de website van de gemeenten (www.gvgroningen.nl) is dit de redactie, die verantwoordelijk is voor de invulling van deze website.

De website www.internetkerkdienst.nl wordt verzorgd door de werkgroep internetkerkdiensten. Leden van deze werkgroep nemen de wekelijkse kerkdiensten op en zorgen dat deze op internet komen te staan.

Naast deze werkgroepen is er een algemene werkgroep. De technische dienst houdt zich bezig met de technische kanten van GvGroningen. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de technische realisatie van de verschillende websites.

 

Steun
Het werk van stichting GvGroningen werd mogelijk gemaakt door de bijdrage van de betrokken gemeenten en door giften van particulieren.

Stichting GvGroningen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).