Inleiding op het ‘Groninger Bijbelleesrooster voor één jaar’

Met al onze boeken rond de Bijbel lopen we gevaar dat we ons alleen indirect, via die boeken met de Bijbel bezighouden. Toch wordt alleen van de Bijbel, Gods Woord, gezegd dat die een licht is op ons pad (Psalm 119:105). Daarom is het zaak dat we ons telkens in de Bijbel zelf verdiepen. Daarbij wil een leesrooster helpen.

 

Mee om afwisseling in de lectuur te krijgen zijn in dit rooster de volgende keuzes gemaakt:

– de psalmen zijn over het hele jaar verspreid;

– de overige dichterlijke boeken alsook de profeten en brieven zijn vaak gekoppeld aan historische boeken;

– de vier evangeliën en de daaraan gekoppelde boeken komen in resp. maart-april, juni-juli, september en november-december aan de orde.

 

Met het kerkelijk jaar is geen rekening gehouden.

 

In dit rooster is gewerkt met de indeling van hoofdstukken en verzen zoals die in de Nieuwe Bijbel Vertaling uit 2004 wordt gebruikt en zoals die ook voorkomt in de Groot Nieuws Bijbel en de Willibrordvertaling. Afwijkingen van de vertaling-1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap worden met een º aangegeven.

 

Volgens dit rooster-voor-één-jaar worden per dag enkele bladzijden gelezen (waarbij elke lezer kan bepalen of hij/zij dat ineens doet of verspreid over verschillende momenten van de dag). Dat geeft aan dat dit rooster minder geschikt is voor grondige bestudering van het gelezene en/of voor meditatieve omgang met de tekst. Toch heeft het z’n waarde om de Bijbel met wat grotere stappen door te nemen: zo krijgt de lezer meer zicht op de hoofdlijnen, die bij kleinere lees-eenheden zomaar uit het zicht verdwijnen.

 

Voor een gevarieerde lectuur is het goed dit rooster-voor-één-jaar na dit ene jaar af te wisselen met een andersoortig rooster, bijv. het ‘Groninger Bijbelleesrooster voor vier jaar’. Daarbij is immers wel (meer) ruimte voor nadere studie en/of meditatieve omgang.

 

Ds. C. van der Leest, samensteller van het rooster

predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Groningen-Oost

 

NB: Deze inleiding en het rooster zelf mogen onbeperkt gekopieerd en gepubliceerd worden, ook digitaal, met als enige voorwaarde dat de titel en ondertekening onveranderd gehandhaafd blijven.